0

Trung Tâm Thiên Hòa - Lê Văn Khương - Quận 12

Trung Tâm Thiên Hòa - Lê Văn Khương - Quận 12

Địa chỉ: 19/1A Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Từ 8:00 - 22:00, Thứ 2 - Chủ Nhật