** áp dụng tất cả điện tử, điện lạnh, gia dụng, cntt